Okt012017

Start werkzaamheden natuurstrook Grote Trap

Op donderdag 28 september zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de Grote Trap van start gegaan. De Grote Trap is een natuurstrook die door provincie Flevoland, Het Flevo-Landschap en Waterschap Zuiderzeeland toegankelijk wordt gemaakt voor het publiek.
 
 
De werkzaamheden zijn officieel ingeluid door het afgraven van het eerste stuk oever door vertegenwoordigers van de drie betrokken organisaties: (v.l.n.r.) Martin Jansen, directeur van Het Flevo-Landschap, Jaap Lodders, gedeputeerde provincie Flevoland,  en Ton Leijten, heemraad Waterschap Zuiderzeeland aan de oever van de Wulptocht (Fotostudio Wierd)
 
De Grote Trap is een natuurstrook van zo’n 10 kilometer lang en 100 meter breed. Het gebied ligt tussen de fietsbrug over de A6 en het Horsterwold bij Zeewolde. Wanneer het gebied toegankelijk is gemaakt, kan er worden gefietst tussen grazende koeien en meanderend water vol planten en kleine dieren. Picknicken langs de route en vanuit schuilhutten kijken naar akker- en struweelvogels is straks allemaal mogelijk.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met maart 2019.
 
Dit najaar wordt begonnen met het grondwerk voor de natuurvriendelijke oevers, geulen en slikken. Een deel van de afgegraven grond wordt gebruikt voor de aanleg van het fietspad. Deze werkzaamheden duren tot en met maart 2018. Daarna liggen de werkzaamheden stil in verband met het broedseizoen.
 
In september 2018 worden de werkzaamheden hervat en wordt het fietspad aangelegd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 klaar.
 
Overlast van de werkzaamheden is beperkt tot in- en uitrijdend bouwverkeer bij de Ibisweg, Schollevaarweg en Adelaarsweg.

Print artikel
Tweet
Facebook

Zoeken


Laptops

Ontdek de nieuwe iPhone 8

Volg ons op Facebook


Bol.com outlet


iPhone 8  160x600